Modlitwa różańcowa (konspekt)

Pobierz PDF

Cele katechetyczne – wymagania ogólne
– poznanie modlitwy różańcowej;
– budzenie pragnienia modlitwy na różańcu.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
wiedza
– uczeń wie, że podczas tej modlitwy rozważamy życie Jezusa i Maryi;
– uczeń zna części różańca świętego.
umiejętności
– uczeń potrafi wymienić modlitwy, które są odmawiane na różańcu;

Kształtowanie postawy
– uczeń czynnie uczestniczy w nabożeństwach różańcowych.

Metody:
– rozmowa kierowana, prezentacja różańca, opowiadanie „Z pamiętnika Weroniki”, modlitwa z różami, piosenka „Jak paciorki różańca”, film: „Opowieść różańcowa”.

Środki dydaktyczne:
– Obraz Matki Bożej,
– róża,
– różańce przyniesione przez dzieci,
opowiadanie „Z pamiętnika Weroniki” (dwumiesięcznik „Moje Pismo Tęcza” 9-10/2021),
rebus
plakat z objawieniami Maryi w Fatimie,
zdjęcie różańców,
rysunek Weroniki,
kolorowanka
nagranie piosenki,
film „Opowieść różańcowa”,
– kredki.

Przebieg katechezy

1. Modlitwa

Piosenka „Jak paciorki różańca”.

Posłuchaj piosenki

2. Katecheta pokazuje różę i rozmawia z dziećmi.

– Jak nazywa się ten kwiat?
– Komu najczęściej dajemy różę?
– Dlaczego róża jest nazywana królową kwiatów?

Róża jest królową kwiatów, ponieważ ma śliczne, delikatne płatki, pięknie pachnie i jest uważana za najpiękniejszy kwiat. Ofiarowujemy ją temu, kogo kochamy. Róża jest też symbolem daru, jaki możemy ofiarować Mamie Pana Jezusa. Tym darem jest modlitwa na różańcu. Popatrzcie, czym jest różaniec.

Zobacz rebus

Słowo „różaniec” tworzy wyraz „róża” i końcówka „-niec” od słowa „wieniec”. Możemy zatem powiedzieć, że różaniec to „wieniec róż” dla Matki Bożej.

3. Prezentacja przyniesionych różańców

(lekcję wcześniej prosimy dzieci o ich przyniesienie),
burza mózgów: z czego są wykonane, jaki mają kolor, do czego służą.

Różaniec to sznur koralików (paciorków), który pomaga nam się modlić.
Różańce są wykonane z różnych materiałów, mają różne kolory.
Każdy może sobie wybrać taki, na którym będzie się lubił modlić.

Zdjęcia różańców

Każdą modlitwę zaczynamy znakiem krzyża, różaniec również.
Trzymając w dłoni krzyżyk różańca, zróbmy nim znak krzyża.
(katecheta z dziećmi robi znak krzyża i wyjaśnia)

4. Wyjaśnienie, jak modlimy się na różańcu, krótkie opowiadanie o dzieciach, które Maryja prosiła o modlitwę różańcową.

Następnie odmawiamy modlitwę „Wierzę w Boga Ojca”, „Ojcze nasz” oraz 3 razy „Zdrowaś Maryjo” i na łańcuszku „Chwała Ojcu”.
W różańcu mamy pięć razy po dziesięć koralików. Każdą taką dziesiątkę rozpoczynamy modlitwą „Ojcze nasz”.
Odmawiamy ją, trzymając w palcach koralik różańca, który jest oddzielony dłuższym łańcuszkiem, natomiast na pozostałych koralikach odmawiamy 10 razy „Zdrowaś Maryjo”. Każdą dziesiątkę kończymy modlitwą „Chwała Ojcu”.

Kiedy modlimy się na różańcu, poznajemy różne wydarzenia z życia Pana Jezusa i Maryi – były to chwile radosne, ale i smutne, tak jak i w naszym życiu.

› Jakie radosne wydarzenia ze swojego życia pamiętacie?
› Co smutnego wam się przytrafiło?
› Jakie ważne wydarzenia utkwiły wam w pamięci?

W życiu Maryi i Jezusa również były takie wydarzenia. Zostały one podzielone na cztery części a w każdej z nich znajduje się pięć wydarzeń. Pierwsza część jest radosna, jak np. narodziny Pana Jezusa.
Druga część mówi o nauczaniu i cudach Pana Jezusa, które sprawiły, że w życiu ludzi pojawiały się radość i światło, dlatego nazywane są tajemnicami światła. Trzecia część mówi o najtrudniejszych chwilach, dlatego nazywa się bolesna. I ostatnia pokazuje chwile pełne wspaniałości i chwały, np. zwycięstwo Pana Jezusa nad śmiercią, dlatego nazywa się tajemnicą chwalebną. Przesuwając paciorki różańca, myślimy o tych wydarzeniach i wyobrażamy sobie, jakbyśmy tam byli razem z Maryją i Panem Jezusem.
Te wszystkie wydarzenia nazywamy tajemnicami, ponieważ kryją w sobie prawdy, których do końca nie możemy zrozumieć. Kilka z nich poznał Tomek. Popatrzcie, co się działo, gdy do jego ręki trafiały paciorki różańca.

5. Fragment filmu „Opowieść różańcowa”. Do minuty 7

Zobacz film

› Co się stało, gdy Tomek zebrał pierwszych 10 koralików? Jaką tajemnicę z życia Maryi poznał?
› Jakie jeszcze inne tajemnice z życia Maryi i Jezusa poznał Tomek?
› Jakie to były tajemnice? radosne, bolesne, pełne światła czy chwały?
› Jakie jeszcze inne tajemnice znamy?

6. Wyświetlamy plakat z objawieniem.

Zobacz plakat z objawieniem

Maryja często prosiła ludzi o modlitwę różańcową, szczególnie zwracała się do dzieci, by się w ten sposób modliły. Objawiła się trojgu pastuszkom z Fatimy: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi, prosząc ich o modlitwę różańcową.
Modlitwą różańcową możemy wiele wyprosić, może nam ona również pomóc w różnych naszych sytuacjach. Zawsze możemy Maryi powiedzieć o naszych smutkach, radościach czy poprosić Ją o coś. Ona jak dobra Mama – dużo o nas wie i wysłucha swoich dzieci. Posłuchajcie, jak różaniec zmienił smutki Weroniki. Napisała o tym w swoim pamiętniku:

Opowiadanie z „Mojego Pisma Tęcza” „Róże dla Maryi” -

Zobacz opowiadanie

Zobacz rysunek Weroniki

› Jak się czuła Weronika przez cały pierwszy tydzień w szkole?
› Kogo spotkała na Mszy św.?
› Co dostała w prezencie od siostry?
› Czy zniknęły wszystkie problemy Weroniki?
› Co zrozumiała, modląc się na różańcu?

Tak samo my możemy Matce Bożej zwierzyć się ze swoich trosk, możemy podzielić się radościami i poprosić Ją o coś. Zrobimy to teraz na zakończenie lekcji.

Na tablicy wieszamy plakat przedstawiający Maryję. Dzieci kolorują dla Niej róże

Pobierz kolorowankę

Każde dziecko podchodzi do tablicy i w ciszy mówi Maryi to, co dyktuje mu serce, po czym przypina różę magnesem. Wszystko przy włączonej cicho pieśni: „Jak paciorki różańca”

Posłuchaj piosenki

Róże przypinamy w kształcie różańca.

7. Na zakończenie zapraszamy dzieci na nabożeństwo różańcowe do parafii.

W październiku w kościołach gromadzą się ludzie, aby wspólnie prosić Boga o łaski za wstawiennictwem Maryi. Odprawiane są wówczas nabożeństwa różańcowe. Dlatego październik jest nazywany miesiącem modlitwy różańcowej.
W naszym kościele parafialnym nabożeństwo różańcowe będzie odprawiane o godz. ….. Poproście rodziców, aby przychodzili z wami na tę modlitwę do kościoła, jeśli tylko będą mogli. Jeśli nie będziecie mogli uczestniczyć w nabożeństwie różańcowym, postarajcie się odmawiać przynajmniej jedną dziesiątkę różańca w domu.